Vær opmærksom på:

Når klinikken er lukket, henvises der til en af nedenstående:

  • Kolt lægepraksis, Kolt Østervej 29, 8361 Hasselager –  tlf. 86 28 31 62
  • Hørning Lægecenter, Nørrealle 24, 8362 Hørning –  tlf. 86 92 19 88

Vores telefonsvarer vil den pågældende dag oplyse hvilken læge, der er vikar.

Nye regler vedrørende blodprøver ved praktiserende læge

Vi gør opmærksom på, at pr. 01.07.2016 skal alle blodprøver, som er bestilt af hospitalet tages på et af de regionale blodprøvesteder (www.blod.rm.dk)

Det betyder, at du som patient ikke længere kan få taget de blodprøver, som hospitalet bestiller hos din egen læge.

(Dog kan prøver bestilt af speciallæger fortsat tages her i praksis)

Lægeerklæring til kørekort koster 500 kr. Husk billede og synsstyrke, hvis du bruger briller.

Vi kalder ikke ind til børneundersøgelse eller årlige kontroller ved kroniske lidelser
OBS: Husk at bestille aftale i god tid.

Pr. 1/7-2017 behandler vi ikke fodvorter mere.

 

 

 

 

Nu på facebook

Lægerne i Hørning har nu fået sin egen plads på Facebook. read more →