Årskontrol

Vi kalder ikke ind til årlige kontroller ved kroniske lidelser. Husk at bestille tid i god tid!

Blodtryk

Kvartals/halvårlig kontrol eller efter behov:

 • Tidsbestilling ved sygeplejerske til blodtryksmåling.

Årskontrol:

 • Tidsbestilling ved sygeplejerske til blodtryksmåling, blodprøver og hjertediagram.
 • Du bedes desuden medbringe en urinprøve.
 • Efterfølgende aftales der tid hos lægen til gennemgang af resultater for målingerne samt medicin.

Diabetes

Kvartalskontrol:

 • Tidsbestilling ved sygeplejerske en gang i kvartalet til blodprøvetagning
 • Den efterfølgende uge aftales der en ny tid ved sygeplejerske til samtale om prøveresultater og almen tilstand. Ved behov inddrages lægen.

Årskontrol:

 • Tidsbestilling ved sygeplejerske omkring din egen fødselsdag.
 • Du bedes medbringe din egen medicin.
 • Du bedes desuden medbringe en urinprøve.
 • Sygeplejersken tager blodprøver, måler blodtryk og hjertekardiogram.
 • Du skal derudover sørge for at blive kontrolleret ved øjenlæge og fodspecialist en gang årligt.
 • Ved en ny henvisning kan lægen/sekretæren lave en henvisning til fodspecialisten.

KOL

Årskontrol:

 • Tidsbestilling ved sygeplejerske til lungefunktionstest.
 • Sygeplejerske tager en samtale med dig om rygning, arbejdsliv og aktivitetsniveau samt måler din vægt og højde.
 • Du bedes medbringe din egen medicin.
 • Efterfølgende aftales en tid hos lægen til gennemgang af dine gener/symptomer, medicin samt behov for kontroller fremover.
Astma

Årskontrol:

 • Tidsbestilling ved sygeplejerske omkring din egen fødselsdag til lungefunktionstest.
 • Du bedes medbringe din egen medicin.
 • Syv dage efter aftales en ny tid hos lægen til gennemgang af dine gener/symptomer, medicin samt behov for kontroller fremover.