Konsultation

 

Influenza -´vacciner kan bookes

Vi har ikke flere covid vacciner

Vi booker KUN vaccine-tider telefonisk fra kl. 09.00 -12.00 dagligt .

 

Ferie 2023

Bent Gaardbo uge 9

Marie Frandsen uge  

Maissam Omar uge 

Basma  Smaesim uge 10

 

 

Konsultationer

 • Vores planlagte konsultationer er beregnet til ca. 15 min, efter anbefaling fra sundhedsstyrelsen. Du er altid velkommen til at bestille flere tider, såfremt der er behov for ekstra tid.

Mailkonsultation

 • Konsultationer pr. mail skal indeholde enkle og konkrete forespørgsler af ikke hastende karakter, som kræver supplerende spørgsmål fra lægens side.
 • Klinikken er pligtig til at besvare mailhenvendelser indenfor 5 hverdage fra modtagelsen. Vi tilstræber at besvare mails indenfor førstkommende hverdag.
 • I  weekends og helligdage vil der ikke blive besvaret henvendelser om receptfornyelser, tidsbestilling eller E-konsultationer via internettet .

Vi udfører følgende

 • Kontrol af blodtrykket og blodsukker, diabeteskontrol efter sundhedsstyrelsens anbefalinger, diverse blodprøver, lungefunktionstest, hjertekardiogram, diverse forebyggelses opgaver, hjemmeblodtryksmåling, døgnblodtryksmåling, vaccinationer, mikroskopi af urin, livsstilssamtaler, kognitive samtaler, anerkendte psykometriske tests for depression, angst og demens m.m.

Opsøgende hjemmebesøg

Tilbydes og aftales forud med patienter over 75 år. Besøget varetages af sundhedsfagligt personale i lægehuset. Enten ved klinisk assistent eller sygeplejerske. Besøget opfølges efterfølgende af én af klinikken læger. Besøget dokumenteres i patientens journal.

Formålet med opsøgende hjemmebesøg er følgende:

 • At opnå indsigt i den ældres ressourcer og funktionsevne.
 • At identificere, forebygge og begrænse evt. begyndende sundhedsproblemer.
 • At vurdere og evt. revidere patientens samlede medicinforbrug.
 • At få kendskab til den ældres daglige livssituation for at kunne indgå som en kompetent samarbejdspartner i det tværfaglige sundhedsarbejde.

Klinisk personale

 • Der er ansat 4 faglige medarbejdere i klinikken, der varetager diverse funktioner som for eksempel: blodprøvetagning, blodtryksmåling, blodsukkermåling, udlevering af relevant materiale m.m.

Uddannelse

 • Praksis varetager videreuddannelse af nye læger.